AUSTRALIA_Sydney_5713_BW.jpg

SYDNEY OPERA HOUSE, AUSTRALIA